Afgelopen jaar: 6 Matinees “Wout Nijland ontvangt” in Het Wapen, Driebergen

In een soort van informeel theaterprogramma in restaurant Het Wapen van Rijsenburg
ontving Wout Nijland in 2016  bijna maandelijks enkele topartiesten. Zowel het luisterchanson als de popsong stonden centraal in deze matinees.
Deze gratis toegankelijk drukbezochte matinees zijn opgezet als geste aan zijn trouwe achterban, waaronder veel bezoekers van de  diverse pasar malams en Goud van Oud. Gezien de drukke agenda is het niet duidelijk of er ook in 2017 matinees gaan plaatsvinden.